See below for the English version.

Bildiğiniz üzere Şubat ayında 11 ilimizi etkileyen büyük bir deprem felaketi ile karşı karşıya kaldık.

Depremden etkilenen herkesin acısını paylaşıyor ve bölgede yaşamın hızla yeniden sürdürülebilir hale getirilmesini diliyoruz. Vispera olarak yaşadığımız felaketin ilk gününden itibaren bölgedeki ihtiyaçların giderilmesi için yardımcı olmaya çalışıyoruz, ancak asıl bundan sonrasını konuşmak ve planlamak istiyoruz.

Bugüne kadar gerek kurumsal, gerek bireysel yapılan destekleri daha faydalı hale getirebilmek adına Ahbap aracılığı ile bir fon başlatıyoruz. Bu vesileyle depremzede vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Yardımlaşma fonumuzun ilk hedefi bölgelerdeki konteyner ihtiyacına destek olmak.

Ahbap ile uzun soluklu bir iş birliğinin ilk adımı olan bu fonu ilerleyen süreçte farklı ihtiyaçların doğacağı durumlarda da desteklerimizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Yaraların en kısa sürede sarılması ve bölgenin kültürel, sosyal ve ekonomik anlamda hızla kalkınması temennisiyle, gelişmeleri ve ihtiyaçları yakından takip ediyoruz.

 A devastating earthquake hit Southern Turkey and heavily affected 11 provinces in February, and it's unfortunate to point out that aftershocks continue to strike the region.

We share the pain of everyone affected by the earthquake and hope that life in the region will be made sustainable again quickly. As Vispera, we have been trying to help meet the needs of the region since the first day of the disaster, and now we want to talk and plan for the future.

We are starting a fund through Ahbap to make both institutional and individual support more beneficial as we will continue to stand by the earthquake victims. The first goal of this fund is to support the need for containers in the region.

This is the first step of our long-term cooperation with Ahbap, and we will continue this fund in cases where different needs will arise in the future. We closely follow the developments and needs, hoping that the wounds will be healed as soon as possible and that the region will recover rapidly in cultural, social, and economic terms.

Check out the details here.